Partnerplast

Building profiles' manufacturer

Listwa do boniowania z siatką H-1, H-2, H-3, H-5 Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) bez butylu Taśma paraprzepuszczalna – zewnętrzna, z butylem i klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) Profil PCV okapowy z foliową osłoną Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm bez uszczelki Profile przyokienne w kolorze brąz 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką Narożnik PCV perforowany z siatką (146 g/m²) 140 i 200 mm Profil dylatacyjny z siatką - kątowy do elewacji Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem jednostronnie (19 mm) Łącznik piórowy Narożnik perforowany giętki z siatką (146 g/m²) Listwa zakończeniowa - odcinająca bez siatki Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem jednostronnie (19 mm) Profil podparapetowy z siatką i taśmą dylatacyjną Narożnik PCV łukowy Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem na całej szerokości Listwa do boniowania H-2 / 2 cm Profil 'L' Profil PCV typu J Profile przyokienne w kolorze antracyt 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką (146 g/m²) Profil PCV typu J z elastyczną uszczelką i paskiem dylatacyjnym Listwy maskujące komorowe białe z noskiem i bez noska Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm bez uszczelki z siatką (146 g/m²) Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) bez butylu Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z butylem i klejem jednostronnie (19 mm) Narożnik perforowany giętki Profil dylatacyjny z siatką - prosty do elewacji Listwa do boniowania H-1 / 1 cm Alubutyl Taśma paroszczelna – wewnętrzna, z siatką (146 g/m²) Taśma paraprzepuszczalna – zewnętrzna, z siatką (146 g/m²) Narożnik łukowy z siatką (146 g/m²) Profile przyokienne białe 6 mm z uszczelką - plastyczny (miękki) element tracony Taśma paroszczelna – wewnętrzna, z butylem i klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) Profil PCV okapowy Listwy do boniowania H-1, H-2, H-3 i H-5 / 1 cm i 2 cm z foliową osłoną Listwy maskujące w kolorze folii Renolit bez uszczelki Taśma rozprężna Listwa do boniowania H-3 / 2 cm Listwa do boniowania H-1, H-2, H-3, H-5 z siatką i foliową osłoną Profile przyokienne białe z uszczelką i siatką zatapianą (niemiecka) Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem na całej szerokości Profil maskujący samoprzylepny do płyt kartonowo-gipsowych Listwy maskujące płaskie samoprzylepne Listwa PCV do mokrych tynków - ulepszony wzór Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką zatapianą Kątowniki samoprzylepne w okleinie Profil PCV okapowy prosty z noskiem Listwa do boniowania H-5 / 2 cm Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką Kątowniki samoprzylepne białe Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z butylem i klejem jednostronnie (19 mm) Listwa do boniowania H-1 / 2 cm Listwa zakończeniowa - odcinająca z siatką Profile przyokienne w kolorze brąz 3 mm i 6 mm z uszczelką Narożnik PCV perforowany prosty Profil PCV okapowy prosty Profile przyokienne w kolorze antracyt 3 mm i 6 mm z uszczelką Listwy maskujące komorowe w kolorze Renolit z noskiem i bez noska