Partnerplast

Производитель строительных профилей

Listwa do boniowania H-1, H-2, H-3, H-5 z siatką i foliową osłoną Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem na całej szerokości Listwa do boniowania H-5 / 2 cm Łącznik piórowy Profil PCV okapowy Listwy maskujące komorowe białe z noskiem i bez noska Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z butylem i klejem jednostronnie (19 mm) Narożnik perforowany giętki z siatką (146 g/m²) Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm bez uszczelki z siatką (146 g/m²) Profile przyokienne białe z uszczelką i siatką zatapianą (niemiecka) Profil 'L' Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) bez butylu Listwa do boniowania z siatką H-1, H-2, H-3, H-5 Profile przyokienne w kolorze brąz 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką Kątowniki samoprzylepne w okleinie Narożnik PCV perforowany prosty Profil podparapetowy z siatką i taśmą dylatacyjną Profil PCV okapowy prosty Kątowniki samoprzylepne białe Profil PCV okapowy z foliową osłoną Listwa do boniowania H-3 / 2 cm Profil PCV okapowy prosty z noskiem Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką Profil PCV typu J Profil dylatacyjny z siatką - prosty do elewacji Listwa zakończeniowa - odcinająca bez siatki Profil maskujący samoprzylepny do płyt kartonowo-gipsowych Profile przyokienne w kolorze brąz 3 mm i 6 mm z uszczelką Narożnik łukowy z siatką (146 g/m²) Listwy maskujące w kolorze folii Renolit bez uszczelki Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) bez butylu Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm bez uszczelki Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z butylem i klejem jednostronnie (19 mm) Taśma paraprzepuszczalna – zewnętrzna, z siatką (146 g/m²) Taśma paroszczelna – wewnętrzna, z siatką (146 g/m²) Alubutyl Narożnik PCV łukowy Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem na całej szerokości Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem jednostronnie (19 mm) Listwy maskujące płaskie samoprzylepne Narożnik perforowany giętki Taśma paroszczelna – wewnętrzna, z butylem i klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) Listwa do boniowania H-1 / 2 cm Taśma rozprężna Listwy do boniowania H-1, H-2, H-3 i H-5 / 1 cm i 2 cm z foliową osłoną Profile przyokienne w kolorze antracyt 3 mm i 6 mm z uszczelką Listwa zakończeniowa - odcinająca z siatką Profile przyokienne w kolorze antracyt 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką (146 g/m²) Listwy maskujące komorowe w kolorze Renolit z noskiem i bez noska Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem jednostronnie (19 mm) Profil dylatacyjny z siatką - kątowy do elewacji Listwa do boniowania H-1 / 1 cm Listwa do boniowania H-2 / 2 cm Profile przyokienne białe 6 mm z uszczelką - plastyczny (miękki) element tracony Profil PCV typu J z elastyczną uszczelką i paskiem dylatacyjnym Narożnik PCV perforowany z siatką (146 g/m²) 140 i 200 mm Taśma paraprzepuszczalna – zewnętrzna, z butylem i klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) Narożnik PCV do mokrych tynków Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką zatapianą